Skip to main content

MITT KONTO

                              18-årsgräns               PAYSON - SWISH - PAYPAL                  

 x 
Kundvagn - 0kr

Kundvagn

Kundvagnen är tom

MITT KONTO

SEKRETESSPOLICY

Datasekretess är mycket viktigt för oss och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

VapeShop24.se ägs och drivs av Trademix AB org. nr 559147-5206 och som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss.

Trademix AB skyddar din integritet när du använder våra tjänster. Våra policyer har uppdaterats och anpassats till nationella och europeiska lagar. Vi hanterar din personliga information i enlighet med personuppgiftslagen (1998: 204) och EU-direktiv 2016/680 (GDPR-lagen). Det innebär att vi tar ansvar för all personlig information som du ger oss med avseende på: ditt köp, öppnande av konto eller prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Trademix AB.

När behandlas dina uppgifter

För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor, bevaka våra inkommande leveranser eller kontakta oss för support eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Varför behandlar vi uppgifter

 • För att kunna fullgöra våra avtal gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, utskickande av varor, fakturering och betalning, och tillhandahålla support.
 • För att kunna ge kundservice, besvara frågor, rätta felaktiga uppgifter
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar, distanshandelslagar, konsumentköplagar mm

 Vad lagrar vi för uppgifter

De uppgifter som vi lagrar i vår databas är:

 • För och efternamn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer/organisationsnummer
 • Telefonnummer
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP adress och information om din användning av vår webbplats

Rättsliga grunder & Lagringstider

För att kunna administrera och hantera våra köp, samt leverera våra ordrar sparar vi i kundregistret:

 • Namn, adress, personnummer, organisationsnummer, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
  Rättslig grund till sparandet: Försäljningsvillkoren
  Lagringstid: två år efter du senast köpte något

För att kunna ge support och hantera eventuella reklamationer sparar vi i orderregistret

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation,
 • Betalreferens
 • Köpta varor
  Rättslig grund till sparandet: Konsumentköplagen, distanshandelslagen
  Lagringstid: tre år efter du senast köpte något

För att kunna försäkra oss om att lagkrav efterlevs, exempelvis bokföringslagen sparar vi i orderregistret

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation,
 • Betalreferens
 • Köpta varor
  Rättslig grund till sparandet: Bokföringslagen
  Lagringstid: så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt gällande lag

För att marknadsföra våra varor och tjänster genom e-post sparar vi i kundregistret/nyhetsbrevs registret

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • Rättslig grund till sparandet: Intresseavvägning
 • Lagringstid: två år efter du senast köpte något

För att Du ska kunna bevaka när en vara kommer in i lager igen sparar vi i bevakningsregistret

 • E-post
  Rättslig grund till sparandet: Intresseavvägning,
  Lagringstid: tills varan inkommer i lager igen

För att Du ska kunna återfå en lämnad varukorg igen och enkelt utföra ett köp om du lämnat kassan sparar vi i preorderregistret

 • E-post
 • Varor du lagt i varukorgen
  Rättslig grund till sparandet: Intresseavvägning,
  Lagringstid: 3 månader

Hur skyddas dina uppgifter 

När du lämnar dina personuppgifter till oss kan du vara säker på att: 

 • Ingen obehörig tar del av dina personuppgifter
 • Vi inte lånar ut, hyr ut, leasar ut eller säljer några personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.
 • Vi har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Vem kan dina uppgifter lämnas ut till

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part för att fullgöra vårt åtagande mot dig som kund, exempelvis till leverantörer av betaltjänster, lagerhanteringsföretag, fraktbolag och kommunikationstjänster. 

Vi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig. 

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem. 

Dina rättigheter 

Du har rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan till oss få besked om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och hur vi behandlar dessa- ett s.k registerutdrag. 

Du har rätt att få rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. 

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen. 

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. 

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. 

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. 

Vänd dig till nedanstående adress i sådana ärenden: 
Trademix AB
Drottninggatan 4B
212 11 Malmö

Du kan även maila till: sales ( @ ) vapeshop24.se 

Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.